Praktický lékař pro dospělé

ROZSAH POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE V OBORU VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ

 • Ošetřování akutních stavů
 • Preventivní péče
 • Předoperační vyšetření
 • EKG vyšetření
 • Vyšetření CRP metodou POCT
 • Vyšetření okultního krvácení metodou POCT
 • Dispenzarizace a léčba diabetiků II. typu
  1. Měření glykémie glukometrem
  2. Vyšetření glykovaného hemoglobinu metodou POCT
 • Vyšetření INR metodou POCT
 • Základní fyzikální terapie (elektroléčba, léčba ultrazvukem, parafin, atd.)
 • Myoskeletální medicína
 • Infuznní terapie
 • Drobné chirurgické zákroky