Medycyna pracy i badania profilaktyczne

Współpracujemy z następującymi firmami i instytucjami:

 • FINIDR s.r.o.
 • Kovona system a.s.
 • Donghee Czech s.r.o.
 • PHA Czech s.r.o
 • Spetra s.r.o.
 • Gymnázium s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně
 • Střední Albrechtova škola
 • Střední škola zemědělská, Český Těšín, p.o.
 • Optimont 2000 s.r.o.
 • Muzeum Těšínska
 • KaSS Střelnice Český Těšín
 • i inne