Specializacja lekarza

MUDr. Tomáš Henner

 • absolvent Lékařské Fakulty ve Vroclavi, Polsko, obor všeobecné lékařství 1998

 • člen České lékařské komory

 • člen Společnosti J.E. Purkyně

 • člen Společnosti praktických lékařů

 • lektor v oboru všeobecného lékařství v rámci postgraduálního vzděláváni lékařů

 • atestace v oboru všeobecného lékařství I stupeň 2001

 • Certifikát v oboru fyzikální terapie

 • Certifikát v oboru myoskeletálni medicíny

 • Certifikát celoživotního vzdělávání

 • Certifikát – léčby hyperlipoproteinemii

 • Od roku 1998 nemocnice Český Těšín

 • Od roku 1999 do 2001 částečný úvazek v ordinaci MUDr. Leona Hennera

 • Od srpna 2001 provozovatel NZZ – ordinace praktického lékaře pro dospělé