Lekarz rodzinny dla dorosłych

OFERTA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 • Leczenie ostrych stanów chorobowych

 • Badania profilaktyczne

 • Badania przedoperacyjne

 • Badanie EKG

 • Badania CRP metodą POCT

 • Wykrywanie krwi utajonej w kale metodą POCT

 • Leczenie chorób przewlekłych (opieka dyspanseryjna) oraz leczenie diabetyków typu 2

  1. Pomiar glukozy glukometrem

  2. Badanie poziomu hemoglobiny glikowanej metodą POCT

 • Badania INR metodą POCT

 • Podstawowe zabiegi fizykoterapeutyczne (elektroterapia, terapia ultradźwiękowa, okłady parafinowe, itp.)

 • Badania układu mięśniowo-szkieletowego

 • Terapia infuzyjna

 • Drobne zabiegi chirurgiczne