Aktualności w zakresie medycyny pracy

Nie przeprowadzamy badań osób nieposiadających odpis z dokumentacji medycznej!!!

Badania będą przeprowadzane wyłącznie w przypadku osób zarejestrowanych on-line w zakładce „Medycyna pracy i badania profilaktyczne”!!!

Prohlídky u osob bez výpisu ze zdravotní dokumentace neprovádíme !!!

Prohlídky budou provedeny pouze u objednáných osob na internetu v záložce závodní a preventivní péče!!!